Geschiedenis

Bij de jongensschool Sint Adelbertschool aan de Hagelkruisstraat gingen op 1 februari 1959 de deuren voor het eerst open. Menig jongen uit de wijk Schadewijk is er naar school gegaan. Het gebouw heeft vele jaren als lagere school dienst gedaan. In 1983 is het gebouw als buurthuis ’t Hageltje in gebruik genomen. Het zou een keer gesloopt moeten worden en plaats maken voor woningbouw. Buurtbewoners hebben gezorgd dat het gebouw behouden blijft voor de buurt. Door een initiatief van de SP wist Marie Therese Janssen er een nieuwe bestemming aan te geven waardoor het gebouw behouden is gebleven en in 2021 zelfs tot gemeentelijk monument is verklaard. Patrimonium heeft het gebouw gekocht en getransformeerd tot woonplek met 15 appartementen met een ontmoetingsruimte voor dagbesteding voor huurders en bewoners uit de wijk. Door een behoud van dit karakteristieke gebouw en het vinden van een bij het gebouw passende herbestemming blijft de historie van de naoorlogse Schadewijk met zijn karakteristieke woningen en schoolgebouwen op verschillende plaatsen in de wijk zichtbaar.” Buurthuis ’t Hageltje is getransformeerd naar Zorgbuurthuis ’t Hageltje. Fijn wonen met (thuis)zorg en dagbesteding in “huis”. Het zorgbuurthuis is een plek waar je oud kunt worden in je eigen vertrouwde buurt, waar je samen kunt wonen met je partner en waar je de zorg krijgt die je nodig hebt. Kleinschalig, betaalbaar en met dagbesteding gerealiseerd samen met buurtbewoners.